Zrozumieć WOO network: Raport za drugi kwartał 2023 roku

Zrozumieć WOO network: Raport za drugi kwartał 2023 roku

Tematy, statystyki i analiza z drugiego kwartału 2023 roku


Drugi kwartał 2023 roku był pełen wzlotów i upadków, z pojawiającymi się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi wiadomościami. Po negatywnej stronie, banki centralne kontynuowały zaostrzanie warunków finansowych, a upadek Credit Suisse oznaczył początek trzeciego kwartału. Rynek NFT doświadczył znaczących spadków wartości w wielu kolekcjach, zaczynając od Bored Ape Yacht Club i przechodząc na ekosystem Azuki po wprowadzeniu wysoko rozcieńczającego Elementals. Dodatkowe negatywne odkrycia zostały ujawnione przez FTX, a kustosz kryptowalut Prime Trust wykazywał oznaki problemów, zanim ostatecznie ogłosił bankructwo. Najważniejszym wydarzeniem było prawdopodobnie agresywne podejście SEC do regulacji, które przejawiało się w niedawnych działaniach skierowanych przeciwko Coinbase i Binance. Kilka większych projektów, zwłaszcza Solana, Cardano i Matic, znalazło się w ogniu krzyżowym i zostały usunięte z kilku platform oraz z niektórych regionów (zwłaszcza w Europie) przez Binance.

Mimo głębokich spadków i negatywnych wydarzeń, kiedy strach przed myślą, że "to już koniec" ogarniał wielu uczestników rynku, donośne "wróciliśmy" uspokoiło ich obawy. Na zakończenie kwartału, Bitcoin zbliża się do swojego najwyższego poziomu z 2023 roku na tle silnego rynku akcji, który ożywia się dzięki innowacjom z dziedziny sztucznej inteligencji. Napędzając tym samym wyniki dużych spółek technologicznych. Pomimo wszystkich działań regulacyjnych, główni zarządzający aktywami, tacy jak BlackRock, złożyli wniosek o wprowadzenie giełdowego funduszu ETF opartego na Bitcoinie w Stanach Zjednoczonych. Wielu uczestników rynku wierzy, że tym razem sytuacja może być faktycznie inna. Różnice w cenach produktów Grayscale z zamkniętym terminem wykupu znacznie się zmniejszyły, spadając z prawie 50% rabatu w okresie najniższych punktów do około 30% obecnie. Drugi kwartał przygotował grunt dla potencjalnie istotnych zmian w nadchodzących miesiącach, z wieloma oczekiwanymi wydarzeniami dotyczącymi zatwierdzeń ETF, działań regulacyjnych i wprowadzenia nowych produktów.

Ostatnie kilka miesięcy było okresem transformacji dla WOO Network. WOOFi nadal rozwija się dynamicznie dzięki znaczącemu przyrostowi użytkowników, co jest wynikiem silnego wsparcia partnerów ekosystemowych, takich jak LayerZero, Polygon i zkSync. Drugi kwartał był znaczącym punktem zwrotnym dla WOO X, dzięki przekształceniu modelu biznesowego poprzez zmiany w programie stakingu oraz postępom w zakresie wprowadzenia wielu market makerów dla kontraktów terminowych. Całość tego sprawiła, że WOO Network jest gotowe na eksplozywny wzrost w drugiej połowie roku.

CeFi

WOO X dokonało znaczącego postępu poprzez przeprowadzenie rewolucji, która obejmowała uproszczenie stopni stakingu, zmianę modelu biznesowego opartego na prowizjach oraz eliminację wypłat rabatów w WOO. Wprowadzona została Strefa Zerowych Opłatach dla około 60 głównych aktywów spotowych, co pomaga WOO X pozostać wiernym swojej historii braku opłat. Ten krok otwiera drogę do pozyskania większej liczby market makerów, lepszej płynności, bardziej elastycznej strategii listingów, zmniejszenia koncentracji ryzyka oraz bardziej przejrzystego i solidnego modelu biznesowego. Przewidujemy, że te korzyści przyczynią się do znaczącego przyrostu klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych do końca 2023.

Następne ulepszenia zostaną wprowadzone do tokenomiki WOO poprzez wzmocnienie synergii pomiędzy programem stakingu, a wprowadzaniem nowych produktów. Co najważniejsze zachęty do stakingu na poziomie 1800 WOO i więcej będą o wiele lepsze.

DeFi

WOOFi cieszy się bardzo udanym kwartałem, napędzanym nowymi partnerstwami, strategicznymi inicjatywami i aktualizacjami produktów. Głównym wydarzeniem było wprowadzenie WOOFi Stake 2.0. Wykorzystano w tym technologię LayerZero, umożliwiającą każdemu staking WOO na dowolnym obsługiwanym łańcuchu i zdobywanie nagród w postaci WOO lub USDC, dystrybuowanych na Arbitrum. Od wprowadzenia tego rozwiązania pod koniec maja, już ponad 2750 adresów portfeli zastake'wało, łącznie przekraczając 141 milionów WOO na WOOFi.

Wraz z uaktualnieniem WOOFi Stake, wprowadzono trzech nowych brokerów: Hera Finance, ThorSwap i KalmySwap. Dodatkowe przepływy zamówień z tych integracji, połączone z intensywnym korzystaniem z WOOFi cross-chain swaps, doprowadziły do całkowitego wolumenu obrotu na WOOFi przekraczającego 5 miliardów dolarów na początku czerwca, a później osiągającego szczyt w lipcu, gdy WOOFi znalazło się w pierwszej dziesiątce DEX-ów pod względem wolumenu obrotu w ciągu 24 godzin.

Zrzut ekranu DEX-ów ułożonych wedle 24h wolumenu na 28 czerwca


Obecność WOOFi w DeFi stała się bardziej wyrazista niż kiedykolwiek wcześniej, z ponad 650 000 unikalnymi aktywnymi użytkownikami i ponad 1,5 milionami transakcji przez kolejne miesiące. Obejmujące nas relacje w mediach, między innymi na łamach Defiant, podkreślają, że WOOFi stało się jedną z najczęściej używanych aplikacji w ekosystemie Avalanche, po zwiększeniu o 28% liczby aktywnych użytkowników. To wynik również naszego sponsoringu Avalanche Summit, który podkreśla naszą pozycję jako wiodącego miejsca do wymiany aktywów o najwyższej jakości.

Nawiązane zostały również nowe partnerstwa z Okto Wallet i Trader Joe. Pierwszy z nich umożliwił natywne udostępnienie skrzynek Supercharger WOOFi w ich aplikacji, a drugi stał się miejscem dla pierwszego liquidity pool WOO-ETH na Arbitrum. Oba te partnerstwa przyniosły znaczne rezultaty, z łączną wartością zamrożonych środków (TVL) na WOOFi przekraczającą 12,5 miliona dolarów, a pool Trader Joe generuje obroty przekraczające 100 000 dolarów dziennie.

Ostatnim, ale równie ważnym wydarzeniem było wprowadzenie wersji beta perpetual futures na WOOFi DEX, które podniosło ofertę WOOFi do kolejnego poziomu. Druga połowa roku powinna przynieść dalszy rozwój tego produktu poprzez dodanie nowych rynków, ulepszenia interfejsu użytkownika i ostatecznie rozszerzenie go na dodatkowe łańcuchy.

Token WOO

Wzrost WOOFi i rozwój WOO jako aktywu omni-chain miały duży wpływ w drugim kwartale. Ogółem, kwartał zakończył się z 1,71 miliarda tokenów WOO w obiegu, co stanowiło 76,7% całkowitej podaży. Na łańcuchu bloków liczba unikalnych adresów posiadających WOO zwiększyła się z 40 tysięcy do 75 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 87%. Obserwowano dramatyczny wzrost liczby adresów na sieciach, na których wprowadzono WOOFi cross-chain swaps, w tym na Avalanche, Fantom, Polygon i Optimism. BNB Smart Chain obecnie posiada 24% wszystkich adresów, a Ethereum jest drugie z wynikiem 20%.

Jednak nadal królem pozostaje Ethereum, ponieważ 81% tokenów w obiegu znajduje się na tej sieci. BSC zajmuje drugie miejsce z wynikiem 9,5%, a następnie plasują się Avalanche (3,7%) i Arbitrum (3%). Wraz z wprowadzeniem WOOFi na jeszcze więcej Layer 2, będzie interesujące obserwować przepływ WOO. Po incydentach związanych z mostem Multichain na Fantom, w trzecim kwartale mogą zostać podjęte dodatkowe działania w celu zmniejszenia ekspozycji na mosty osób trzecich.

Staking

Obecnie około 278,5 miliona WOO jest zablokowanych na stakingu na WOO X, a kolejne 141 milionów jest na WOOFi. Łącznie stanowią one 24,5% obiegu dostępnych tokenów. W połączeniu z 546 milionami nagród ekosystemowych, które są przyznawane w ramach aktualizacji z stycznia, ponad 56,3% obiegu jest obecnie zablokowane na stakingu lub vestingu. Ponadto, tokeny za nagrody ekosystemowe będą zwracane do cold storage w miarę ich przyznawania i mogą być nawet ponownie zablokowane w przyszłości.

Po wprowadzeniu znaczących aktualizacji do WOOFi Swap w czerwcu, chcemy się skupić na optymalizacji stakingu na WOO X. W drugim kwartale liczba WOO przeznaczonych na staking na WOO X (Tier One lub wyżej) spadła do około 5 tysięcy, ponieważ aktywa przepływały do WOOFi Stake V2. W trzecim kwartale i późniejszym czasie, duży nacisk zostanie położony na badania i przeprojektowanie mechanizmów zachęcających użytkowników do stawiania na WOO X, mających na celu jeszcze większą użyteczność tokena.

Strategia

Zespół talentów i rekrutacji obsadził 16 stanowisk w dziale rozwoju biznesu, marketingu, inżynierii i ekosystemu, co zwiększyło łączną liczbę pracowników WOO do 180. W trzecim kwartale planuje się kontynuację ekspansji zespołów ds. rozwoju biznesu i inżynierii oraz rekrutację nowych pracowników do obszarów wzrostu, operacji giełdowych i projektowania.

Kwestia budowania marki będzie ważnym tematem w drugiej połowie roku, ponieważ WOO Network stara się uprościć przekaz w coraz bardziej złożonej gamie produktów. To obejmuje bardziej spójny wygląd, aby lepiej uzupełnić nowe funkcje, takie jak ulepszenia stakingu na WOO X i WOOFi, potencjalne launchpad'y, aspekty społeczne i NFT-y.

Społeczność i Ambasadorzy

Drugi kwartał ustanowił fundament dla jasnej przyszłości społeczności WOO Network, świadomości marki i wzrostu platformy - miliardy dolarów wolumenu zostały przyciągnięte przez ambasadorów WOO X i WOO Force. WOO X nawiązało wiele nowych partnerstw z liderami myślowymi i doświadczonymi traderami, takimi jak CryptoCred i DonAlt z TechnicalRoundup. Dzięki temu WOO X zyskało ekspozycję przed ponad 1 milionem obserwujących na ich kontach społecznościowych. WOO Network będzie nadal współpracować z wysokiej jakości ambasadorami, pomagając wprowadzić produkty WOO do mas poprzez opinie na temat produktów, świadomość marki oraz przyciąganie użytkowników i wolumenów na platformę. Ważnym elementem jest to, że zrewidowany model biznesowy umożliwia teraz WOO Network płacenie rynkowych stawek ambasadorom i innym partnerom % od wolumenu transakcji, który przyczyniają się do platformy.


Obok pracy Ambasadorów, wzrost społeczności WOO Network był prowadzony przez program wspierania społeczności, WOO Force. W trakcie drugiego kwartału kontynuowano również rozwój regionalnych społeczności i stron na Twitterze, z setkami tysięcy odsłon na lokalnych kontach. WOO Force obejmuje ponad 20 regionów na całym świecie, dając osobom możliwość bliskiej współpracy z zespołem WOO i wsparcia wzrostu ekosystemu we własnych językach i społecznościach.

Treść powyżej nie stanowi rekomendacji dotyczącej strategii inwestycyjnych i handlowych, ani też nie stanowi oferty, zachęty lub rekomendacji żadnego produktu lub usługi. Treść ta ma jedynie charakter informacyjny. Każdy, kto podejmuje decyzję inwestycyjną lub wprowadza zmiany na podstawie treści, ponosi odpowiedzialność za wynik lub stratę samodzielnie.

Treść tego dokumentu została przetłumaczona na różne języki i udostępniona na różnych platformach. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub niezgodności między różnymi postami wynikającej z błędnych tłumaczeń, wersja angielska zamieszczona na naszej oficjalnej stronie internetowej ma pierwszeństwo.1.1

Read Next
WOOFi wdraża się na Linea Mainnet, umacniając swoją pozycję jako centrum omnichain dla traderów DeFi.

WOOFi wdraża się na Linea Mainnet, umacniając swoją pozycję jako centrum omnichain dla traderów DeFi.

Top-10 giełda zdecentralizowanych finansów (DEX) - WOOFi - uruchamia się na szybko rozwijającym się zkEVM, wspieranym przez potężnego gracza w dziedzinie DeFi - Consensys. Otwarci dla przedsięwzięć na Linea Chyba nie można było przegapić, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy sieci warstwy 2 zyskują na popularności. Wierzymy, że to nie tylko chwilowa moda, ale początek długoterminowego trendu, który sprawi, że te blockchainy staną się bardziej zatłoczone niż nawet najbardziej ruchliwe centra handlo
Aug 4, 2023
WOO network otwiera innovation hub w Polsce

WOO network otwiera innovation hub w Polsce

Innovation Hub powstał dzięki WOO Network w Polsce, mając na celu rozwijanie najlepszych projektów związanych z kryptowalutami w regionie. Ośrodek innowacyjny WOO Network web3 będzie identyfikować i wspierać obiecujących specjalistów z branży blockchain, start-upy oraz społeczności. "Jako część naszego zaangażowania w budowanie zdecentralizowanych finansów, ośrodek innowacyjny będzie wspierać utalentowane techniczne osoby, które rozwiązują problemy i pozytywnie wpływają na przestrzeń kryptowalu
Aug 2, 2023
Trading Competition: Tealstreet x PermabearXBT

Trading Competition: Tealstreet x PermabearXBT

Najlepsi traderzy WOO X na platformie Tealsteet, opierając się na wolumenie, podzielą się pulą nagród w wysokości 15 000 WOO. Zawody trwają od 10 lipca do 23 lipca. Konkurs odbywa się z okazji integracji WOO X z Tealsteet. Jest to terminal transakcyjnym dla instrumentów pochodnych kryptowalut. Jednocześnie, traderzy biorący udział w konkursie dzięki skorzystaniu z reflinka od światowego eksperta PermabearXBT, również podzielą taką samą pule nagród. Czas trwania kampanii: od godziny 10:00, 10 l
Jul 10, 2023

We use cookies to improve your experience. To find out more, please read our Privacy Policy. By clicking "Accept", you consent to our cookie and Privacy Policy. Or you may click “Decline”to refuse to consent.

Stay Connected

WOO connects traders, exchanges, institutions, and DeFi platforms with democratized access to the best-in-class liquidity and trading execution at low cost.

Terms of Service Privacy Policy Information Security Statement