Zmiana modelu biznesowego WOO X w celu umożliwienia większego rozwoju

Zmiana modelu biznesowego WOO X w celu umożliwienia większego rozwoju

Zdobywanie przewagi na rynku konkurencyjnymi opłatami, motywującymi zachętami i wprowadzeniem par pozbawionych opłat

  • Poziomy stakingu WOO X zostały zoptymalizowane, co obejmuje podwyższenie podstawowych opłat dla traderów z poziomu 0 oraz wprowadzenie opłat dla taker na rynkach perp.
  • Benefity będą dalej dostosowywane dla uczestników ekosystemu w celu pobudzenia wzrostu użytkowników i poprawy ich doświadczeń. Główne cele to zmniejszenie spreadów, dodanie nowych tokenów, poprawa głębokości i płynności oraz zrównoważone finansowanie rabatów.
  • Dalsze ulepszenia zostaną wprowadzone w tokenomice WOO poprzez usunięcie zachęt w postaci rabatów finansowanych tokenami WOO, wzmocnienie połączeń między programem stakingu a wprowadzaniem nowych produktów oraz, co najważniejsze, zachęcanie użytkowników do stakowania więcej niż 1800 WOO.

Podsumowanie naszego rozwoju i napotkanych wyzwań

W ciągu nieco ponad roku udało nam się ustanowiliśmy WOO X jako szanowanego i innowacyjnego konkurenta wśród wiodących scentralizowanych giełd. Dokonaliśmy tego poprzez wprowadzenie spot i futures na naszej giełdzie. WOOFi rozwinęło się i wypłynęło poza początkową sieć BNB, wprowadzając nowe funkcje, takie jak staking i Supercharger. Integracja z LayerZero pozwoliła na wymiany między sieciami oraz wdrożenie WOOFi na nowych sieciach. W tym Arbitrum, Optimism i zkSync Era. Obecnie jest to jedna z najczęściej używanych zdecentralizowanych aplikacji. Posiada ona ponad pół miliona miesięcznych aktywnych użytkowników (MAU).

Jednakże, WOO X pomimo wprowadzenia pionierskich rozwiązań, takich jak handel bez opłat, na bieżąco aktualizowane dane transparentności i panel analizy wykonania. Niestety istnieje kilka ograniczeń, które uniemożliwiają nam osiągnięcie jeszcze większego rozwoju. Głównym celem jest rozwiązanie tych przeszkód, nie tracąc jednocześnie wydajności dla użytkowników i dalej dostarczać wartość dla posiadaczy tokenu.

Niezrównoważone rabaty:

Z uwagi na brak opłat w handlu spotowym i perpetualnym, WOO X nie może zapewnić brokerom, terminalom handlowym i afiliatom trwałych rabatów. Spowodowało to oferowanie przez WOO X rabatów poniżej rynkowych stawek, finansowanych w tokenach WOO, co nie jest długoterminowo zrównoważone.

Porównanie do FTX/Alameda:

W związku z upadkiem giełdy FTX i funduszu hedgingowego Alameda Research, rynek jest coraz bardziej nieufny działaniom scentralizowanych giełd. Pomimo przejrzystości, istotnych kontroli i zarządzania w WOO X, obecny model hamuje wzrost oraz budzi sceptycyzm u nowych użytkowników.

Koncentracja ryzyka:

Obecny model WOO X oparty na pojedynczym dostawcy płynności, gdzie znaczna większość taker zleceń jest realizowana przez Kronos Research, niesie ze sobą to znaczne ryzyko. Kilku klientów instytucjonalnych, którzy wyrazili zainteresowanie handlem na WOO X, preferują dywersyfikację dostawców płynności na platformie.

Niejasna struktura kosztów dla użytkowników:

Obecny model przychodów z płatności za przekazywanie zleceń jest mniej przejrzysty niż zarabianie na prowizjach od transakcji. Ponadto, koszt ponoszony przez użytkowników jest zazwyczaj niepewny poprzez zmienne różnice kursowe, zamiast klarownej opłaty transakcyjnej.

Niezadowalający wskaźnik przechowywania:

WOO X udostępnia kapitał dla Kronos Research w formie pożyczki za zapewnienie płynności przy jak najniższych kosztach, co częściowo jest finansowane z depozytów klientów. Jak wynika z naszego pulpitu aktualizowanego na bieżąco, wskaźnik przechowywania, który informuje o udziale depozytów klientów przechowywanych na cold walletach, zazwyczaj oscyluje wokół 70-80%. Poprzez zachęcanie zewnętrznych market makerów do wniesienia własnego kapitału i zapewnienia płynności, WOO X może poprawić ten wskaźnik i zmniejszyć udział depozytów klientów poza cold walletami.

Ograniczający wzrost marże:

WOO X zbyt agresywnie obniża opłaty i wymagania dotyczące stakingu w porównaniu do innych giełd, pomimo tego, że egzekucja jest podobna. Na przykład, WOO X oferowało brak opłat za handel spotowy i perpetualny, jeśli użytkownicy zastakowali 1 800 WOO na poziom pierwszy na WOO X, w porównaniu do wymaganego 3 000 BNB na poziomie VIP 7 na Binance lub obrotu na poziomie ponad 2 miliardów dolarów miesięcznie na OKX. Widzimy możliwość dostosowania naszej struktury opłat w celu ułatwienia kilku inicjatyw prorozwojowych dla WOO X, jednocześnie utrzymując nasze zobowiązanie do zapewnienia użytkownikom najlepszej jakości egzekucji.

Recepta na sukces: Nowe poziomy stakingu na WOO X i strefa bez opłat

W miarę rozwoju naszej giełdy stawiamy sobie za cel bycie najlepszą globalną platformą wymiany kryptowalut. Zainwestujemy więcej w modernizację naszej platformy, aby pomieścić więcej aktywów, poprawić realizację transakcji i zwiększyć płynność. W tym celu wprowadzimy zmiany w poziomach stakingu WOO.

Uprościmy poziomy stakingu:

Liczba poziomów stakingu zostanie zmniejszona, a kwoty między poziomami staną się bardziej widoczne. Te różnicowanie pomoże zachęcić użytkowników do podnoszenia poziomu stakingu.

Wyższe opłaty dla Poziomu 0:

Wprowadzimy strefę bez opłat (Zero Fee Zone) dla ponad 60 aktywów na spot, w tym BTC, ETH, AVAX i innych popularnych kryptowalut dla użytkowników, którzy zastakują co najmniej 1 800 WOO. Co istotne, pomimo nowej struktury opłat, opłaty na WOO X pozostaną konkurencyjne w porównaniu do innych globalnych giełd scentralizowanych (CEX).

Opłaty za aktywa spotowe o mniejszej płynności:

Dla aktywów spotowych, które nie są objęte strefą bez opłat, zostaną wprowadzone opłaty w celu uzyskania stabilnych spreadów i bardziej elastycznych wymagań dotyczących nowych listingów.

Zostaną wprowadzone opłaty dla perp maker i taker:

Dochody z tych opłat umożliwią zrównoważone zwroty w formie USDT dla brokerów, terminali handlowych i partnerów przynoszących nowych użytkowników, wolumen i udziałowców na WOO X.

Dzięki wprowadzeniu tych zmian pojawia się kilka możliwości:

Usprawniony proces listowania nowych tokenów:

Poprzez dywersyfikację dostawców płynności i inwestowanie w ulepszenia infrastruktury listowania, WOO X ma na celu rywalizację ze wszystkimi globalnymi giełdami w celu wprowadzania nowych tokenów na listę natychmiast po TGE lub innych wydarzeniach związanych z płynnością.

Zwroty zostaną wypłacane głównie w formie USDT:

Wprowadzenie opłat na kontraktach perp oznacza, że brokerzy, terminale handlowe i partnerzy będą teraz otrzymywać konkurencyjne zwroty w USDT, a nie jak wcześniej niższe zwroty w tokenach WOO. Ta zmiana umożliwia WOO X szybkie skalowanie partnerstw z wieloma globalnymi platformami i ambasadorami, którzy mogą przynieść wolumen transakcji.

Program wyznaczonych dostawców płynności (DMM) zdywersyfikuje dostawców płynności: Opłaty pobierane od zleceń taker na kontraktach perp pozwolą również WOO X przyciągnąć market makerów do konkurowania w zakresie dostarczania płynności na WOO X. Ten program oferuje uprawnionym market makerom zwroty w formie USDT finansowane z opłat pobieranych od zleceń take. W rezultacie wielu dostawców płynności będzie rywalizować, oferując węższe spready i większą płynność na wszystkich rynkach perp. Program ten pomoże zdywersyfikować dostarczycieli płynności i wesprzeć znaczny wzrost wolumenu i otwartych pozycji na WOO X.

Na drodze do zostania najlepszą giełdą

Wszystkie te ulepszenia mają na celu rozwinięcie innowacji, które WOO X wprowadziło na rynek, wraz z naszymi podstawowymi wartościami, reputacją transparentności i funkcjami skupionymi na traderach. Oczekujemy, że wprowadzenie tych zmian przyniesie korzystne rezultaty dla naszego stale rozwijającego się ekosystemu - naszych użytkowników, partnerów i inwestorów - w wyniku naszej rewolucji modelu biznesowego.

W miarę wdrażania tych zmian, WOO X ma na celu lepsze dostosowanie impulsów dla wszystkich uczestników ekosystemu, finansując inicjatywy wzrostu poprzez poprawione zwroty dla partnerów i brokerów oraz terminali handlowych, inwestowanie w nowe produkty i funkcje dla platformy, ulepszanie infrastruktury listowania oraz tworzenie wpływowych partnerstw z wiodącymi ekosystemami i aplikacjami.

Poprzez wprowadzenie opłat dla wykonujących transakcje na kontraktach perpetualnych (perp) oraz uruchomienie programu Designated Market Maker (DMM), WOO X dąży do pozyskania większej liczby dostawców płynności i zdywersyfikowania oferowanych na platformie usług. Te zmiany powinny pomóc w stopniowym zwiększaniu wskaźnika zabezpieczeń (custody ratio) w kierunku 100%, gdzie aktywa użytkowników są przechowywane  na cold walletach i nie są obciążone żadnymi pożyczkami ani zobowiązaniami. Dodatkowo, obecność wielu dostawców płynności zmniejsza ryzyko operacyjne i poprawia stabilność platformy.

W centrum tych wszystkich zmian znajduje się rosnąca użyteczność tokena WOO. Użytkownicy zostaną zachęceni do większego stawiania zakładów i awansowania na wyższe poziomy, aby odblokować największe zniżki na opłaty, premiowe korzyści i dostęp do nowych produktów. Zmiany w opłatach będą wspierać finansowanie poleceń i zachęt dla brokerów w formie USDT, a nie WOO, co przyczyni się do ograniczenia inflacyjności tokena WOO.

Read Next
WOOFi wdraża się na Linea Mainnet, umacniając swoją pozycję jako centrum omnichain dla traderów DeFi.

WOOFi wdraża się na Linea Mainnet, umacniając swoją pozycję jako centrum omnichain dla traderów DeFi.

Top-10 giełda zdecentralizowanych finansów (DEX) - WOOFi - uruchamia się na szybko rozwijającym się zkEVM, wspieranym przez potężnego gracza w dziedzinie DeFi - Consensys. Otwarci dla przedsięwzięć na Linea Chyba nie można było przegapić, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy sieci warstwy 2 zyskują na popularności. Wierzymy, że to nie tylko chwilowa moda, ale początek długoterminowego trendu, który sprawi, że te blockchainy staną się bardziej zatłoczone niż nawet najbardziej ruchliwe centra handlo
Aug 4, 2023
WOO network otwiera innovation hub w Polsce

WOO network otwiera innovation hub w Polsce

Innovation Hub powstał dzięki WOO Network w Polsce, mając na celu rozwijanie najlepszych projektów związanych z kryptowalutami w regionie. Ośrodek innowacyjny WOO Network web3 będzie identyfikować i wspierać obiecujących specjalistów z branży blockchain, start-upy oraz społeczności. "Jako część naszego zaangażowania w budowanie zdecentralizowanych finansów, ośrodek innowacyjny będzie wspierać utalentowane techniczne osoby, które rozwiązują problemy i pozytywnie wpływają na przestrzeń kryptowalu
Aug 2, 2023
Zrozumieć WOO network: Raport za drugi kwartał 2023 roku

Zrozumieć WOO network: Raport za drugi kwartał 2023 roku

Tematy, statystyki i analiza z drugiego kwartału 2023 roku Drugi kwartał 2023 roku był pełen wzlotów i upadków, z pojawiającymi się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi wiadomościami. Po negatywnej stronie, banki centralne kontynuowały zaostrzanie warunków finansowych, a upadek Credit Suisse oznaczył początek trzeciego kwartału. Rynek NFT doświadczył znaczących spadków wartości w wielu kolekcjach, zaczynając od Bored Ape Yacht Club i przechodząc na ekosystem Azuki po wprowadzeniu wysoko rozc
Jul 11, 2023

We use cookies to improve your experience. To find out more, please read our Privacy Policy. By clicking "Accept", you consent to our cookie and Privacy Policy. Or you may click “Decline”to refuse to consent.

Stay Connected

WOO connects traders, exchanges, institutions, and DeFi platforms with democratized access to the best-in-class liquidity and trading execution at low cost.

Terms of Service Privacy Policy Information Security Statement